Sdružení Roztoč » Nabídka akcí » Přehled akcí 2010 » Zápis do uměleckých kurzů a kroužků **1. a 2. 9. 2010**

Zápis do uměleckých kurzů a kroužků 1. a 2. září 2010

Srdečně zveme vás, děti i dospělé, na zápis do kroužků a kurzů na školní rok 2010/11. U zápisu se můžete dozvědět podrobnosti o obsahu kroužku, o způsobu jeho vedení a seznámit se blíže s lektory, kteří kroužky vedou. Seznam vypisovaných kroužků naleznete v Novinkách.


Roztoky:

  • Středa 1. 9. 8–11 h v Ateliéru v budově ŠJ
  • Čtvrtek 2. 9. 15–18 h v Ateliéru Havlíčkova

Žalov a Únětice:

  • informace v MŠ a v dostatečném předstihu i zde

Nový školní rok 2010/2011 začíná zápisem v uvedených termínech. Zájemci se zapíší do vybraného kurzu nebo kroužku, vyplní přihlášku do sdružení Roztoč, uhradí členský příspěvek a obdrží členskou průkazku.

Kurzy a kroužky zahajují výuku v termínu od 6. září do 30. září. Lektoři jednotlivých kroužků a kurzů budou kontaktovat zapsané zájemce, informovat je o přesném termínu a místě výuky a o výši kurzovného na 1. pololetí.

V případě, že se zájemci dohlašují po termínu zápisu, je nutné vyplnit přihlášku a uhradit členský příspěvek v kanceláři sdružení v Havlíčkově ulici 713.


Poslat článek Nahoru