Vánoční koncert 11. prosince 2010

Koncert vánoční duchovní hudby v kostele sv. Václava na Suchdole


  • Kdy: 11. prosince 2010 od 18:00 hod.
  • Kde: Kostel sv. Václava v Suchdole
  • Vstupné: dobrovolné

Program

Litaniae de SS. Nomine Jesu
(litanie Nejsvětějšího Jména Ježíšova, Adam Michna z Otradovic: Sacra et Litaniae, 1653)

Zvěstujem Vám radost
(středověká vánoční píseň z 15. stol., první záznam doložen z r. 1501, přešla do barokního repertoiru, zapsána u Šteyera: Český kancionál, 1683–1764)

Veselým hlasem zpívejme
(renesanční vánoční píseň z počátku 16. stol. zapsána u Václava Holana Rovenského: Capella Regia Musicalis, 1693)

Sličné pacholátko
(M. Šteyer: Český kancionál, 1683–1764 píseň převzata z kancionálu A. Michny: Svatoroční muzika, 1661)

Syn Boží se nám narodil
(nápěv z 15. stol., doložen v bratrských kancionálech z let 1576 a 1615, píseň zapsána u Třanovského v kancionálu Cithara Sanctorum, 1636)

Otce nebeského
(stará vánoční píseň tradovaná v evangelickém repertoiru od 16. stol. zapsána u Šteyera: Český kancionál, 1683–1764)

Již Slunce z Hvězdy vyšlo
(stará vánoční píseň, zapsána u Václava Holana Rovenského: Capella Regia Musicalis, 1693)

Účinkují
Local Vocal Roztocký
Suchdol zpívá 2010
Varhany: Tomáš Pindór
Dirigent: Igor Angelov

Pořádá Suchdol zpívá 2010 ve spolupráci se sdružením Roztoč


Poslat článek Nahoru