Ave Maris Stella 9. prosince 2018

Srdečně vás zveme na Levý Hradec na tradiční adventní koncert našeho roztockého smíšeného komorního sboru Local Vocal vedeného Martinem Šmídem, skladatelem a varhaníkem od Panny Marie Sněžné v Praze.


  • Kdy: neděle 9.12. v 17:30
  • Kde: kostel sv. Klimenta, Levý Hradec, Roztoky
  • Vstupné dobrovolné
  • Sbor Local Vocal

Zahrajeme a zazpíváme vám adventní písně českých i zahraničních autorů z období renesance a baroka. Koncert nese titul „Ave Maris Stella“, což je název latinského mariánského hymnu „Zdrávas hvězdo mořská“, který mezi dalšími písněmi uslyšíte ve zhudebnění od mistra renesanční polyfonie Josquina Despreze. Přijďte opět po roce zažít adventní atmosféru do nejstaršího kostela v Čechách po cestě lemované svíčkami.


Poslat článek Nahoru