Sdružení Roztoč » Naše činnost » Kroužky a kurzy » Lektoři » Alena Trávníčková

MgA. Mgr. Alena Trávníčková

Vede výtvarný kroužek Barevný ateliér pro děti od 4 do 12 let


Vystudovala UMPRUM v Praze, obor Design výrobků a Pedf UK v Praze, obor VV pro ZUŠ. Během studia UMPRUM absolvovala semestrální stáž na Göteborg University ve Švédsku. Na SUPŠ v Praze studovala obor Užitá malba.

Vedle vlastní tvorby se dlouhodobě věnuje výtvarné práci s dětmi, léta vedla např. výtvarné dílny na Indiánském táboře v Jílovém u Prahy a podílela se na různých animačních dílnách pro děti, např. k výstavě Františka Drtikola.

Od r. 2013 vede v rámci Roztoče výtvarný ateliér v Roztokách. V ateliéru klade důraz na radost z tvoření, ale zároveň se snaží individuálně posouvat výtvarné schopnosti každého dítěte. Děti z Barevného ateliéru se účastní Mezinárodní dětské výtvarné soutěže v Lidicích, z čehož vzešlo již několik ocenění, včetně toho nejvyššího – medaile „Lidická růže“ v ročníku 2014/15.

Věnuje se grafickému i prostorovému designu, malbám v interiéru, spolupracuje často s architekty, v poslední době např. pro Národní galerii v Praze. Ráda pracuje s barvami, s přírodními materiály a s celkovou atmosférou prostoru. Za kolekci herních prvků pro děti byla nominována v r. 2009 na Czech Grand Design Award. Účastní se různých výstav, např. Designu do tmy, Designbloku v Praze, ekologického charitativního projektu pro designéry 3×R.

Kontakt


Poslat článek Nahoru