Martin Cvrček

Vede kroužek hry na trumpetu


Prošel jsem klasickou Zuškou, flétnou, trubkou a dechovkou, a v dospělosti jsem se ke hraní na trumpetu vrátil, abych se tomu všemu konečně mohl věnovat s chutí a radostí. Se stejnou chutí a radostí nyní dětem i dospělým zrostředkovávám možnost být s trumpetou kamarád od samého počátku.

Profesně se věnuju především pohybovým a sportovním aktivitám pro děti a dospělé, prošel jsem Akademií Tabor, také jsem studoval a znovu studuji tělesnou výchovu a sport, kde jsem hledal ideál kalokagathie, který se však bez pěstování hudby a umění obecně, uskutečňovat nedá. Poslední roky organizuji studium pohybové průpravy, tzv.Bothmerovy gymnastiky, kde se s „uměleckého“ pohledu na člověka vychází a tak lze onu harmonii v nás zaslechnout snáze a v plné hloubce.

Kontakt


Poslat článek Nahoru