Anežka Konečná

Lektorka folklórního kroužku Roztoč Kolečko, jeho přípravky Kolíček a Prázdnin na stepi; hudební a výtvarná pedagožka, aktivní hudebnice a výtvarnice.


Je členkou kapely hrající židovskou a romskou muziku, hraje v cimbálce a podílí se na vedení a aranžérské činnosti ve dvou pěveckých spolcích. Dále spolupracuje s muzikanty různého žánrového zařazení, především však jazzu; dříve se angažovala v oblasti artificiální hudby, hrála ve dvou orchestrech a v komorních tělesech. Nyní krom jiného spájí hudební zkušenosti do mezižánrových počinů, vede pěvecké dílny, organizuje hudební a taneční akce, komponuje vlastní hudbu inspirovanou folklorem a volností improvizace, vytváří hudební doprovody k divadelním představením.

Ve výtvarné sféře se především dříve věnovala ilustraci a malbě, měla několik menších výstav. Účastnila se jako lektorka několika výtvarných dílen, v současnosti se zaměřuje na akční tvorbu a konceptuální a instalační tendence, které využívá v samostatné i skupinové činnosti mezioborového charakteru. V současnosti dočasně působí jako scénografka a designérka kostýmů.

Má úzký vztah k přírodě, tradici, krojové oděvní kultuře, zvířatům a sportům vycházejících přirozené práce člověka.

Kontakt


Poslat článek Nahoru