Úvod » Naše činnost » Kroužky a kurzy » Organizační info

Organizace kroužků a kurzů ve školním roce, členství, platby kurzovného

Kroužky a kurzy

Zápis do kroužků

Do kroužků je možné se zapsat už od června a místo v kroužku či kurzu si tak závazně rezervovat: během června je spuštěn přihlašovací formulář, informace z něj jsou během července předány lektorům, kteří kontaktují jednotlivé zájemce. Standardní zápis se koná v září. Není bezpodmínečně nutné na něm být, vše lze vyřešit i elektronicky, jsme ale rádi, když na něj dorazí jak noví zájemci, tak ti, kdo už kroužky navštěvují – je milým a praktickým místem potkání a domluvy. Pokud se chcete přihlásit do kroužku a nemáte možnost dorazit k zápisu, kontaktujte prosím přímo lektora kroužku.

Nový školní rok začíná zápisem v uvedených termínech. Zájemci se zapíší do vybraného kurzu/kroužku, vyplní přihlášku do sdružení Roztoč, uhradí členský příspěvek a obdrží členskou průkazku.

Kurzy a kroužky zahajují výuku v termínu od 6. září do 30. září. Lektoři jednotlivých kroužků a kurzů budou kontaktovat zapsané zájemce, informovat je o přesném termínu a místě výuky a o výši kurzovného na 1. pololetí.

Přihlášení po zápise

  • V průběhu školního roku je možné se do kroužků dohlašovat, pokud je volné místo a koncepce kroužku/kurzu to umožňuje. Chcete-li se přihlásit a zápis už proběhl, kontaktujte Sdružení Roztoč na roztoc@roztoc.cz.
  • Je nutné vyplnit přihlášku a uhradit členský příspěvek v kanceláři sdružení v Havlíčkově ulici 713 nebo online přihlášku do Sdružení Roztoč ZDE a ČP poslat bankovním převodem.

Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou použity na úhradu provozních a ostatních nákladů sdružení Roztoč. Členství je potřebné k tomu, abyste byli Vy nebo Vaše dítě na všech akcích sdružení pojištěni, a jeho zaplacení je proto nutnou podmínkou účasti na kroužcích a kurzech. Jako členové sdružení máte také na všech placených kulturních akcích pořádaných sdružením Roztoč zvýhodněné vstupné.

Členem se můžete stát kdykoliv v průběhu celého školního roku, i když nenavštěvujete kroužky, ale naše sdružení je Vám sympatické a rádi byste nás podpořili.

Výše členského příspěvku na 1 školní rok (od začátku září do konce srpna)
- 150,– Kč

Kurzovné

Kurzovné vybírá sdružení Roztoč bezhotovostní platbou (převodem) na účet sdružení. V případě, že nelze provést platbu převodem, je možnost platby v hotovosti v kanceláři sdružení.

Kurzovné se vybírá vždy zálohově na jedno pololetí dopředu. V případě dlouhodobé nemoci dítěte (1 měsíc a více) nebude kurzovné účtováno.

V případě, že ještě nejste rozhodnuti a chcete vidět, jak výuka vámi zvoleného kroužku vypadá, můžete se přijít bezplatně podívat na jednu lekci.

Kurzovné za 1. pololetí a členský příspěvek je nutné uhradit do 30. září, kurzovné za 2. pololetí do konce ledna, popř. do 14 dnů od zahájení kroužku.

V případě nemoci lektora budou dětem poskytnuty náhradní vyučovací hodiny nebo bude částka kurzovného odečtena či vrácena v závěru pololetí.

Protože máme různé typy kroužků, mají několik cenových kategorií. Cena za kroužek je kalkulována jako násobek ceny daného typu kroužku v příslušné délce a plánovaného počtu lekcí.

Děti, studenti, rodiče na RD, důchodci

  • Skupinové kurzy – 95 Kč/h
  • Skupinka (animace) – 100 Kč/h
  • Miniskupinka (3–5 dětí, typicky flétna) – 125 Kč/h
  • Dvojice – 170 Kč/h
  • Individuální kurz – 295 Kč/h
  • Bonusový kroužek (Kapela pro děti, které navštěvují nějaký hudební kroužek Sdružení) – 40 Kč/h

Dospělí

  • Skupina – 122 Kč/h
  • Miniskupinka – 135 Kč/h

Sourozenci, děti navštěvující více kroužků a sociálně slabé rodiny mohou před termínem platby požádat sdružení Roztoč o snížení kurzovného.


Poslat tuto stránku Nahoru