Laboratoř zvukových choreografií

Pro děti Já křičím a zpívám, já běhám a tančím, já šeptám a mluvím, to nejsem já, ale mé tělo samo… já se točím a větrný vír probouzí všechno kolem mne…

Detail

Dětský sbor Rezekvítek

Zpívám tedy jsem. Čirá radost z hudby a zpěvu pro děti od 3 do 7 let

Detail

Hra na akordeon

Kroužek je určen dětem i dospělým, kteří se chtějí naučit hru na akordeon nebo v ní zdokonalit. V závislosti na hráčské úrovni se budeme věnovat získání či rozvinutí technických dovedností (měchová a prstová technika, artikulace, etc.), interpretaci, čtení z not i hraní podle sluchu.

Detail

Hrajeme v kapele

Kroužek především pro ty, kteří už navštěvují některý z hudebních kroužků a na nějaký nástroj hrají a rádi by svému hraní dodali nový rozměr. Koná se pod vedením Davida Lomiče v ateliéru v Jungmannově ulici.

Detail

Hrr na klarinet

Kroužek pro ty, kteří si chtějí osvojit základy techniky hry na klarinet skrze „hraní si s klarinetem“, tedy improvizaci a hraní lidových nebo jazzových skladeb, dle chuti a potřeb žáka.

Detail

Hra na housle

Kroužek je určen dětem a dospělým od 6 let. Lektor: Alois Zatloukal

Detail

Zobcová a příčná flétna

Pod vedením čtveřice lektorů nabízíme výuku hry na flétnu – od veselého pískání pro nejmenší děti po kurz příčné flétny pro pokročilé všeho věku. V kroužku se děti učí hru na flétnu formou hudebních hrátek, říkadel a veselého pískání. Se staršími dětmi či dospělými lektor postupuje podle individuálního plánu, podle jejich zaměření. Kroužek je určen dětem od 5 let až po dospělé.

Detail

Klavír

Individuální výuka hravou formou pro děti od 6 i starší začínající i dospělé. Koná se v ateliéru Jungmannova. Lektorka: Marie Ratiborská

Detail


Poslat tuto stránku Nahoru