Dětský sbor Rezekvítek

Zpívám tedy jsem. Čirá radost z hudby a zpěvu pro děti od 3 do 7 let


Repertoár lidových i umělých písní opírající se jednotlivé svátky v průběhu roku Advent, Masopust, Vynášení Morany, Velikonoce, Královničky…. Nenásilnou formou jsou děti seznamovány s hlasovou hygienou, pomocí rytmických a intonačních her rozvíjejí svou vrozenou muzikálnost. Hodiny se nesou v hravém duchu s častým střídáním aktivit, hudebních, pohybových i výtvarných. K ruce máme arzenál nejrůznějších hudebních i nehudebních nástrojů a doprovázedel.

Na kroužek navazuje Laboratoř zvukových choreografií pro starší děti.

Vedení kroužku


Poslat článek Nahoru