Tanec

Tanec – pohyb jako autentická řeč těla; kroužek pro děti od 4 let s Veronikou Kaciánovou

Detail

Hudebně-taneční laboratoř (HuTaLa)

Pro děti Já křičím a zpívám, já běhám a tančím, já šeptám a mluvím, to nejsem já, ale mé tělo samo… já se točím a větrný vír probouzí všechno kolem mne…

Detail

Koťata

Tvořivý dopolední kroužek pro děti od 2 do 3 let

Detail

Kolíček

Královničky 2017 - foto Jakub Souček

Tanečně-pohybovou a hudebně-rytmickou průpravu pro děti od 3 let vede Anežka Konečná

Detail

Roztoč Kolečko – tanečně-hudební folklórní kroužek

Královničky 2017 - foto Jakub Souček

Kurz vede děti k hudební a pohybové aktivitě formou her, říkanek, písniček, tanečních prvků i celých tanců. Děti se učí projevy folkloru z Čech, Moravy a Slovenska a poznávají zvyky, slavnosti i obyčejnosti lidového roku. Vede jej Anežka Konečná.

Detail

Tanlalé

Tanlalé

Pohybovou průpravu pro předškolní a mladší školní děti, která směřuje k současnému modernímu tanci, vede Lenka Kniha Bartůňková.

Detail


Poslat tuto stránku Nahoru