Laboratoř zvukových choreografií

Pro děti Já křičím a zpívám, já běhám a tančím, já šeptám a mluvím, to nejsem já, ale mé tělo samo… já se točím a větrný vír probouzí všechno kolem mne…

Detail

Koťata

Tvořivý dopolední kroužek pro děti od 2 do 3 let

Detail

Kolíček

Královničky 2017 - foto Jakub Souček

Tanečně-pohybovou a hudebně-rytmickou průpravu pro děti od 3 let vede Anežka Konečná

Detail

Roztoč Kolečko – tanečně-hudební folklórní kroužek

Královničky 2017 - foto Jakub Souček

Kurz vede děti k hudební a pohybové aktivitě, kdy je výrazový tanec a pohybová improvizace skloubena s prvky tanečního a pěveckého folkloru. Vede jej Anežka Konečná v ateliéru Jungmannova.

Detail

Tanlalé – tvořivý tanec

Den tance (foto Jakub Souček)

Taneční kroužek pro předškolní a mladší školní děti vede Markéta Pucová. Tvořivá taneční výchova rozvíjí celou osobnost dítěte a učí ho citlivosti k vlastnímu tělu a k ostatním dětem ve skupině.

Detail


Poslat tuto stránku Nahoru