Tanlalé – tvořivý tanec

Taneční kroužek pro předškolní a mladší školní děti vede Markéta Pucová. Tvořivá taneční výchova rozvíjí celou osobnost dítěte a učí ho citlivosti k vlastnímu tělu a k ostatním dětem ve skupině.


Děti se tvořivým a hravým způsobem seznamují s kouzelným světem hudby a tance. Učí se především skrze tvořivé taneční hry. Děti jsou vedeny k správnému držení těla a jsou motivovány k vlastnímu tvůrčímu projevu v taneční improvizaci. Věnují se pohybové průpravě, takže lépe ovládají své tělo, poznávají jeho možnosti, učí se hýbat se vědomě a zdravě a v souladu s rytmem a hudbou. Naučí se nejrůznější říkadla, taneční hry, písničky, zvládnou základní taneční kroky.

Kromě nových tanečních dovedností rozvíjejí ve hrách svou představivost a fantazii. Učí se spolupracovat navzájem, pomáhat si a podporovat se, a také citlivě komunikovat prostřednictvím kontaktu, doteku a řečí těla. Starší děti zvládnou koordinačně složitější pohyby a nové taneční kroky a podílejí se na tvorbě choreografií, se kterými se účastníme různých vystoupení. Spolupracujeme s dětmi z ostatních Roztočích kroužků, zejména s Folklórními kroužky Kolečko a Kolíček a sborečkem Rezekvítek.

Nově mají děti z Tanlalé možnost rozšířit výuku o půlhodinku Baletní průpravy (schéma: 30 min Baletní průprava, 15 min přestávka, 60 min tanec Tanlalé). Baletní průprava je určena dětem, kterým je blízká estetika klasického tance, průprava je ale pojata hravě, pracujeme s představami a obrázky. Bez drilu, náplní je zvládnutí základních pozic nohou a paží, elementární kroky klasického tance, držení těla.

Vedení kroužku

Obrázky

Předchozí Spustit Zastavit Následující


Den tance (foto Jakub Souček)

|< < Strana 1 ze 3 > >|Poslat článek Nahoru