Všechny kroužky

Francouzština

Francouzština s rodilou mluvčí pro začátečníky a mírně pokročilé

Detail

Tanec

Tanec – pohyb jako autentická řeč těla; kroužek pro děti od 4 let s Veronikou Kaciánovou

Detail

Frisbee

Pohodově-sportovní kroužek pro děti od 10 let a dospělé vede Jakub Sedlák

Detail

Hudebně-taneční laboratoř (HuTaLa)

Pro děti Já křičím a zpívám, já běhám a tančím, já šeptám a mluvím, to nejsem já, ale mé tělo samo… já se točím a větrný vír probouzí všechno kolem mne…

Detail

Pimprlátka

Čarodějnice (Otvírání 2018)  Foto Jakub Souček

Otevíráme novou skupinu dramaťáku pro děti od 6 do 7 let pod vedením Adama Krátkého a Dory Krátké.

Detail

Jin jóga (ÚT) a Jin & Jang jóga (PÁ)

Pravidelné úterní a příležitostné páteční lekce jógy pod vedením Daniely Pařízkové

Detail

Akvarel

Kurz určený pro začátečníky i mírně pokročilé dospělé a mládež vede Kamila Havlíková.

Detail

Kanárci

Výtvarný ateliér pod vedením Venduly Bělochové pro děti od pěti let. Ateliér je pomyslnou klíckou, ze které kanárci vylétávají, aby mohli volně létat. Svět je bohatý a pouhý zrak na objevování jeho krás nestačí.

Detail

Dětský sbor Rezekvítek

Zpívám tedy jsem. Čirá radost z hudby a zpěvu pro děti od 3 do 7 let

Detail

Žonglování a přirozený pohyb

Kroužek je určen všem od 9 let a koná se v tělocvičně ZŠ Roztoky pod vedením Ivo Alderliestena a Ondřeje Dlohoše.

Detail

Koťata

Tvořivý dopolední kroužek pro děti od 2 do 3 let

Detail

Večerní jóga

Večerní kroužek jógy s Viktorií Lašovou

Detail

Kolíček

Královničky 2017 - foto Jakub Souček

Tanečně-pohybovou a hudebně-rytmickou průpravu pro děti od 3 let vede Anežka Konečná

Detail

Roztoč Kolečko – tanečně-hudební folklórní kroužek

Královničky 2017 - foto Jakub Souček

Kurz vede děti k hudební a pohybové aktivitě formou her, říkanek, písniček, tanečních prvků i celých tanců. Děti se učí projevy folkloru z Čech, Moravy a Slovenska a poznávají zvyky, slavnosti i obyčejnosti lidového roku. Vede jej Anežka Konečná.

Detail

Hrr na klarinet

Kroužek pro ty, kteří si chtějí osvojit základy techniky hry na klarinet skrze „hraní si s klarinetem“, tedy improvizaci a hraní lidových nebo jazzových skladeb, dle chuti a potřeb žáka.

Detail

Ranní jóga (PÁ)

Jóga – odpovedá nám na otázky…učí nás hovoriť a počúvať, pokojne a pravdivo…lieči…ukazuje nám možnosti…stretnutia…samých so Sebou.

Detail

Pimprlata

Čarodějky – Dramaťák (foto Jakub Souček)

Kroužek vede děti ke spolupráci, soustředění a vzájemnému vnímání. Věnuje se říkadlům, básničkám, písničkám, lidovým hrám, rytmu a jednoduchému loutkovému divadlu. Je určen dětem od 7 do 8 let a probíhá v ateliéru Jungmannova. Lektoři: Dorota Krátká, Adam Krátký

Detail

Jen tak na svačinku (Dramaťák)

Čarodějky – Dramaťák (foto Jakub Souček)

Kroužek je určen dětem od 9 do 18 let, koná se v ateliéru Jungamannova. Lektoři: Dorota Krátká, Adam Krátký

Detail

Ateliér Semišová myš

Cílem ateliéru je otevírat dvířka do světa fantazie, nahlížet na věci novýma očima, pohrávat si s myšlenkou, že v malé skleněné kuličce se může skrývat obrovský svět, podobný jako ten náš. Dílna je určena dětem od 5 let. Kroužek se koná v ateliéru Roztoky-Puchmajerova pod vedením lektorky Venduly Bělochové

Detail

Barevný ateliér

Kroužek je určen dětem ve věku 5–8 a 8–14 let. Koná se v ateliéru Puchmajerova. Lektorky: Alena Trávníčková a Klára Břicháčková

Detail

Keramika pro děti

Kroužek je zaměřený na tvorbu drobných trojrozměrných předmětů, inspirujeme se pozorováním přírody a přírodních tvarů rostlin či zvířátek. Pro prvostupňové děti vede v ateliéru Roztoky-Havlíčkova lektorka Andrea Angelová

Detail

Kurz Animace aneb Studio Anima Roztoč

Kurz animace je určen pro děti od 1. třídy ZŠ až po dospělé, kteří se chtějí seznámit se základními technikami klasického animovaného filmu, stejně jako pro ty, kteří si už vyzkoušeli základy animace a chtějí pokračovat dál. Koná se v Roztokách v samostatném animačním ateliéru Jeronýmova.

Detail

Hra na housle

Kroužek je určen dětem a dospělým od 6 let. Lektor: Alois Zatloukal

Detail

Zobcová a příčná flétna

Pod vedením čtveřice lektorů nabízíme výuku hry na flétnu – od veselého pískání pro nejmenší děti po kurz příčné flétny pro pokročilé všeho věku. V kroužku se děti učí hru na flétnu formou hudebních hrátek, říkadel a veselého pískání. Se staršími dětmi či dospělými lektor postupuje podle individuálního plánu, podle jejich zaměření. Kroužek je určen dětem od 5 let až po dospělé.

Detail

Klavír

Individuální výuka hravou formou pro děti od 6 i starší začínající i dospělé. Koná se v ateliéru Jungmannova. Lektorka: Marie Ratiborská

Detail

Angličtina

Výuka pomocí činnosti, písniček a her. Pro děti úrovně 2.-4. třídy, které již v angličtině pokračují. Koná se v ateliéru Roztoky-Havlíčkova pod vedením Majdy Machalické.

Detail


Poslat tuto stránku Nahoru