Frisbee

Pohodově-sportovní kroužek pro děti od 10 let a dospělé vede Jakub Sedlák


FRISBEE, tedy létající talíř, je jedna ze světově nejpopulárnějších a nejrozšířenějších hraček. Z původního házení v parku se však vyvinulo několik regulérních sportovních disciplín. Mezi nejrozšířenější patří týmový sport Ultimate frisbee, obdoba klasického golfu Discgolf, disciplína se čtyřnohými parťáky Dogfrisbee a vizuálně atraktivní žonglování s diskem Freestyle frisbee. Společným základem pro všechny diskové disciplíny je zvládnutí různých technik házení.

Kroužek je vstupní branou do světa frisbee disciplín. Cílem je získání kontroly při hodu diskem. Po osvojení základních hodů se hra začne zpestřovat prvky freestyle frisbee, přibývají pokročilé hody a trikové chyty. Vysvětlíme si pravidla Discgolfu a naučíme se přesné hody na discgolfový koš. Cílem kroužku je ukázat dětem možnosti, které frisbee nabízí. Frisbee je vynikající aktivita, ke které potřebujete kromě létajícího talíře už jen parťáka a kousek zelené plochy v parku. Kroužek by měl u dětí probudit zájem o frisbee sporty a bude zároveň dobrým odrazovým můstkem pro všechny, kteří by se chtěli věnovat některé specializované disciplíně.

Kroužek je určen pro děti ve věku od 10 let a dospělí

Vedení kurzu


Poslat článek Nahoru