Zobcová a příčná flétna

Pod vedením čtveřice lektorů nabízíme výuku hry na flétnu – od veselého pískání pro nejmenší děti po kurz příčné flétny pro pokročilé všeho věku. V kroužku se děti učí hru na flétnu formou hudebních hrátek, říkadel a veselého pískání. Se staršími dětmi či dospělými lektor postupuje podle individuálního plánu, podle jejich zaměření. Kroužek je určen dětem od 5 let až po dospělé.


Hrátky s flétničkou Adama Janouška

Děti se učí hru na flétnu formou hudebních hrátek, říkadel a veselého pískání.

V kroužku se seznámí s flétnou a notami a zahrají si jednoduché lidové písničky.

Cílem je rozvoj muzikálnosti, správná dechová cvičení, podpora jemné motoriky a zvládnutí základní techniky hry na zobcovou flétnu.

Zobcová a příčná flétna Kristýny Sedlákové

Kurz je určen pro děti od 7 let a bude plný lidových písniček, filmových a pohádkových melodií, rytmických hádanek a v neposlední řadě také dechových a pohybových cvičení. Děti budou mít možnost hrát v nejrůznějších komorních uskupeních, a tím se naučí poslouchat jeden druhého a společně tvořit.

V případě zájmu vznikne jedna či dvě skupinky mladších dětí.

Zobcová a příčná flétna Martiny Bernáškové

Děti se učí hru na flétnu formou hudebních hrátek, říkadel a veselého pískání. V kroužku se seznámí s flétnou a notami a zahrají si jednoduché lidové písničky.

Lektorčinou prací a zároveň zábavou bude hledání zajímavého repertoáru pro děti v kroužku- od renezančních a barokních tanců až k současným zajímavým skladbám a to jak pro zobcové a příčné flétny, tak pro jejich kombinaci. Samozřejmostí budou lidové písně a nápěvy ze známých filmových pohádek. Se staršími dětmi lektorka postupuje podle individuálního plánu, podle jejich zaměření. Kroužek je určen dětem od 5 let.

Příčná flétna Jana Machata

Kroužek hry na flétnu pod vedením Jana Machata je určen především pro zájemce, kteří již získali základní dovednosti hry na zobcovou nebo příčnou flétnu a mají zájem svou hru kultivovat a zdokonalovat.

Zařazeni mohou být ale také úplní začátečníci. Kroužek je otevřen jak čistě amatérským hráčům, tak zájemcům o dosažení vyšší hráčské úrovně i o případnou profesionalizaci (zájemcům o studium hudebních oborů na konzervatoři nebo HAMU). Do kroužku se mohou přihlásit děti od 8 let, jiné věkové omezení prakticky není.

Lektor se bude věnovat účastníkům kroužku individuálně, nevylučuje ale případné skupinové aktivity. Část každé lekce bude věnována opakování, část krátkému teoretickému výkladu, ze kterého přímo vyplyne nové zadání pro část praktického nácviku.

Během první lekce lektor povede s účastníkem úvodní rozhovor a vyslechne připravené přehrávky; pro každého účastníka kroužku pak stanoví osobní rozvojový cíl. Tento cíl „na míru“ zohlední individuální předpoklady a potřeby či očekávání účastníka, který může zahrnout i přípravu na soutěže nebo zapojení do komorních souborů. K tomu lektor využije svůj bohatý notový archiv.

Obecným cílem kroužku je získání správných hráčských návyků, prohloubení technických dovedností a rozvoj interpretačních schopností – to vše založené na vnímání hudby jako krásného umění, které přináší radost posluchačům i interpretům. Předpokladem jeho dosažení je zájem, osobní nasazení a otevřenost každého účastníka a samozřejmě domácí příprava.

Vedení kroužku

Obrázky

Předchozí Spustit Zastavit Následující


Flétna v roce 2014/2015 - Foto Jakub Souček

|< < Strana 1 ze 2 > >|Poslat článek Nahoru