Pimprlata

Kroužek vede děti ke spolupráci, soustředění a vzájemnému vnímání. Věnuje se říkadlům, básničkám, písničkám, lidovým hrám, rytmu a jednoduchému loutkovému divadlu. Je určen dětem od 7 do 8 let a probíhá v ateliéru Jungmannova. Lektoři: Dorota Krátká, Adam Krátký


Kroužek Pimprlata je zaměřen na všestranný rozvoj dovedností – divadelní tvorbu, spolupráci ve skupině, hudebnost a rytmiku, pohyb. Pomáhá dětem utvářet hodnotový systém a podporuje je v komunikačních dovednostech a obrazové představivosti. Na rozvoji těchto dovedností pracujeme především pomocí průpravných her a cvičení, kde se učíme pracovat s tělem, hlasem, prostorem, ostatními, prozkoumáváme různá témata pomocí technik divadelních, výtvarných, hudebních.

Během roku čteme příběhy na pokračování, které nás inspirují pro závěrečné představení. Nepracujeme podle předem daného scénáře, ale naším tématem nás provázejí hry – pomocí nich je prozkoumáváme, spojujeme s vlastní zkušeností a fantazií a tvoříme vlastní celek.

Na Pimprlata navazuje kroužek Dramaťák.

Vedení kroužku


Poslat článek Nahoru