Jen tak na svačinku (Dramaťák)

Kroužek je určen dětem od 9 do 18 let, koná se v ateliéru Jungamannova. Lektoři: Dorota Krátká, Adam Krátký


Děti jsou v dramatickém kroužku vedeny k vlastní kreativitě a iniciativě, k vlastnímu autorskému projevu a k tvůrčímu psaní. Dále ke koncentraci, vzájemné ohleduplnosti, naslouchání a respektování ostatních. Kurz napomáhá dítěti se samostatným a uceleným projevem, rozvíjí jeho představivost a sebepoznání. Během roku se věnujeme přípravě představení. účastníme se divadelních přehlídek.

Během roku se děti seznámí s různými obory umělecké činnosti na pomezí fyzického herectví a autorské tvorby.

Vedení kroužku

Související


Poslat článek Nahoru