Kolíček

Tanečně-pohybovou a hudebně-rytmickou průpravu pro děti od 3 let vede Anežka Konečná


S dětmi předškolního věku lektorka pracuje skrze pohybové hry a rytmická cvičení na správném držení těla, koordinaci, vnímání prostoru a vzájemné spolupráci. Rozvíjí fantazii a individualitu dětí pomocí pohybu, improvizace, písní, zvuků a slova. Učí děti spolupráci ve dvojicích i ve skupinách, k čemuž napomáhají lidové tradice – tance a písně. K pochopení pohybu budeme využívat různé pomůcky-šátky, švihadla, kroužky a míčky.

Se staršími dětmi pracujeme více na pohybové průpravě a citlivosti pohybu. Učíme děti pracovat s těžištěm, které jim umožňuje více riskovat a nalézat své hranice. Objevujeme větší možnosti práce s prostorem-v leže, ve stoje, ve skocích, v kruhu, pří vzájemné spolupráci. Rozvíjíme jejich přirozenou tvořivost a dáváme prostor jejich kreativitě. Pomocí skupinové improvizace prohlubujeme vztah mezi tancem, tělem a hudbou.

Kroužek je určen pro všechny děti, které mají rády pohyb, slovo, zpěv a rytmus. Děti, které chtějí tvořit a naslouchat druhým, rády spolupracují a hrají si skrze pohyb. V rámci kroužku bychom rády v případě zájmu dětí i rodičů vytvořily dětské taneční choreografie, se kterými bychom poté veřejně vystoupily.

Na kroužek navazuje folklórní soubor Roztoč Kolečko pro děti od 7 let.

Vedení kroužku


Poslat článek Nahoru