Sdružení Roztoč » Naše činnost » Kulturní akce

Akce

Sdružení Roztoč organizuje různé kulturní akce – lidové slavnosti, z jichž nejznámější je Masopust, koncerty, divadelní a taneční představení, přednášky, tvořivé dílny,… Zveme na ně profesionální i amatérské umělecké skupiny a osobnosti.

Organizačně se podílíme na pravidelných akcích pro širokou veřejnoust organizovaných turistickým oddílem Draci – Kuličkiádě a Drakiádě.

U většiny akcí se nejedná se o pasivní účast dětí a dospělých při sledování profesionály připraveného programu. Mnoha akcím navíc předchází aktivní společná vlastnoruční příprava – většinou výtvarné, dramatické a hudební tvořivé dílny, které doplňuje pestrá paleta dobrovolnické práce mnoha pomocníků.

Masopust

Roztocké masopustní slavnosti svým tradičním a bohatým pojetím jsou největší kulturní událostí roku a svou známostí překračují hranice města Roztoky; každoročně je navštíví několik tisíc účastníků.

Průvod plný originálních masek putuje z roztockého zámku, kde slavnost každoročně začíná, přes město Roztoky na Holý vrch, kde se setkává s průvodem z Únětic, případně i ze Suchdola a Úholiček.

Zahradní slavnost

Tradiční setkání dětí, rodičů, sousedů, lektorů a zvaných hostů je společnou oslavou konce školního roku a přicházejících prázdnin. Na Zahradní slavnosti je k vidění výběr toho nejlepšího, co během školního roku vzniklo v kroužcích a kurzech. Je setkáním pro děti i dospělé, s vystoupeními, divadlem, skvělou kapelou a mnohým dalším.

Svátek světla

Oslava světla v podzimním čase, na které průvod dětí a dospělých s lampióny následuje večerní osvětlenou cestou. Cesta má každý rok trochu jiný koncept a téma, někdy se pouští světlo s přáním po vodě, někdy každý přidá vlastní světlo do společného celku.

.

Vánoční trhy

Trhy, na kterých prodávají děti v rolích trhovců svá rukodělná originální dílka. Prodej a nákupy doprovázejí lidové vánoční zvyky a hudební vystoupení dětí z kroužků.

.

.

Živé jesličky

Vánoční setkání a putování s hudbou a živými obrazy. Začíná se na zahradě školy zvěstováním Panně Marii, andělským sborem místních rodičů s dětmi a pasáčky u ohně.

Průvodem se zpěvy se prochází ke kostelu sv. Jana Křtitele, kde se se zpěvem i slovem společně klaníme Ježíškovi, a po závěrečném vinšování si lidé do svých svátečních domovů odnášejí živé světlo betlémské.

O přípravě Živých jesliček v Roztokách natočil režisér Vítek Hájek dokumentární film, který běžel v adventu 2008 v České televizi na ČT1 v pořadu Cesty víry.

SouvisejícíPoslat tuto stránku Nahoru