Masopust 2017

Středočeské muzeum v Roztokách – zámek

 • od 11.00 půjčování masek z bohatého fondu sdružení Roztoč (výhradně pro ty, kteří dojdou až do Šapitó)
 • 13.00 Slavnostní narážení Únětického Masopustního speciálu, divá zvěř a rakvičky, vystoupení žonglérů, hudebníků a divadelníků: Žongléři Mix Trix, Blabuburo corps!, Bouffoun? Oui! Oui!, Divadlo Kvelb, Divadlo Bořivoj, Modrá muzika, Pohřební bratrstvo, Der Šenster Gob trio
 • 14.00 Korunovace královny a předání masopustního práva, Krásné fanfáry, Local Vocal

Průvod městem Roztoky a na Holý vrch

 • Trasa průvodu
 • 14.30 ulicemi Nádražní, Kroupka, Tyršovo náměstí, Legií, Třešňovka
 • 17.00 na Holém vrchu setkání průvodů z Roztok, Únětic a Suchdola; mávání prapory, kolové tance, zápas medvědů, poprava Klibny

ŠAPITÓ (u autobusové zastávky Roztoky, rozcestí Žalov)

Důležité upozornění: Šapitó bude obrovské a všichni se do něj vejdete! Vstupné od začátku do konce je 150 Kč pro dospělé, děti do 15 let zdarma.

16.00 Prostě šapitó

 • Otevřené šapitó pro všechny zmrzlé, ucaprtané a hladové maškary (bacha, vstupné už se platí)
 • Hojné a rozmanité občerstvení uvnitř, méně hodné něco málo vně
 • IDEÁLNÍ JE VZÍT SI S SEBOU DO ŠAPITÓ LEHČÍ BOTY NA PŘEZUTÍ.

17.00 Kapela Nedloubej se v nose

 • Parta „usmrkánků“ z Divadla rozmanitostí v Mostě hraje pro všechny malé i velké „smrkáče“.
 • Více zde (pozor, FB)

.

.

18.00 Vousy

 • Akustická kapela hrající židovskou hudbu v různých jejích podobách od tradičně pojatých starých klezmerů či židovských čardášů z horských oblastí Rumunska přes sionistické i antisionistické písně ruských a ukrajinských Židů z dvacátých let 20. století až po předválečné polské jidiš písně směřující velice pomalu k swingu.
 • Více zde

19.00 Soundokan – “Music from the Other Side“

 • Soundokan je instrumentální sondou do lidské duše. Nechybí osudová náklonnost k africkým polyrytmům, kytarovým siluetám a psychedelickým melodiím. Z tohoto tvůřčího podhoubí vznikají zvukové koláže, které vytvářejí příběhy nezměrné touhy na sítnici posluchačova vědomí.
 • Více zde

20.00 Feel the Universe Circus Company

 • studenti university CODARTS – University of the Art Rotterdam and AMoC s představením C1R.

20.30 Magnum Jazz Bigband

 • MAGNUM JAZZ BIGBAND je dynamická dvacetičlenná kapela složená z mladých muzikantů nabitých entuziasmem. Bigband hraje swing, moderní jazz, ale i funky nebo rockpopové skladby v nejrůznějších aranžmá.
 • Více zde

21.15 Krocení divé zvěře

 • velmi cirkusové předtančení

22.00 TOMBOLA

23.00 Tygroo

 • Podivuhodná kapela Tygroo, skládající ze dvou leopardů, jedné tygřice a jednoho obtloustlého medvěda. Světový rozruch vyvolala zejména na Jičínsku.
 • Více zde

Program v Úněticích

 • Program v Únětickém pivovaru
 • Sokolovna nabídne dětem mezi 15.00 a 20.30 volný program s tancem a hrami v sále a jejich rodičům pak v přilehlém hostinci hudbu a zpěv z vlastních zdrojů.
 • V Kravíně letos program není, neboť klub Kravín už není. Bohužel.

Spojení mezi Suchdolem, Úněticemi, Roztokami-Žalovem a Roztokami-nádražím bude zajištěno mezi 16.30 a 23.00 autobusem 359.

Pořádá Sdružení Roztoč ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách, obcí Únětice a městskou částí Praha-Suchdol.

Podpořili: Město Roztoky, MŠMT, Aero Praha, Únětický pivovar, posílením spojů České Dráhy a další dárci a dobrovolníci


Poslat tuto stránku Nahoru