Projekt v kroužcích

Jedním z pilířů projektu Buďte tu doma je promítnout témata multikulturní výchovy i do práce pravidelných kroužků sdružení Roztoč pro děti a mládež:

Taneční kroužek Po špičkách (MgA. Zuzana Smugalová)

  • témata: dětství v multikukturním pojetí

Dětství je období, na něž my dospělí pouze vzpomínáme, ale děti jej opravdu žijí právě teď.

Vzhledem k tomu, že náplní kroužku je tvořivá taneční výchova, je samozřejmým předpokladem, že s dětmi pracuji na rozvíjení témat, která jsou jim blízká. Dětství se možná může lišit kulturou či zvyky rozličných národů a etnik, ale to, co je pro děti opravdu důležité, je pro všechny stejné. Touha po přátelství, pozornosti a rodičovské lásce, snaha o únik do světa (dětské) fantazie před nudou „dospěláckého“ života a především to nejdůležitější: Hra. Na cokoliv. Protože dokud je dítě dítětem, může si hrát. A je úplně jedno, zda-li se narodilo v Roztokách nebo v Kjotó.

Běžná hodina tanečního kroužku Po špičkách je zaměřena jak na systematickou přípravu těla a rozvíjení základních tanečních technik, tak na tvůrčí improvizaci, která se odvíjí od věku dětí. Celkem TK Po špičkách navštěvuje cca 85 dětí (6 kroužků rozdělených dle věku dětí). Vzhledem k tomu, že děti cizinců už dlouhodobě vyrůstají v ČR resp. v Roztokách, na první pohled není mezi nimi žádný rozdíl, mají český přízvuk a já jako pedagog je v tomto vůbec nerozlišuji, snad jen podle příjmení. Každopádně pro výuku to není podstatné, tanec je umění bez bariér, které díky schopnosti domluvit se ne slovy, ale tělem – pohybem, boří ze své postaty jakékoliv hranice. Odhaduji, že cca 15 % (12) dětí je ze smíšených rodin, případně rodin cizinců.

V loňském roce (2009) tak vznikla choreografie Nesmysly, která přes krajskou přehlídku dětských skupin scénického tance postoupila do Celostátní přehlídky, které se účastní cca 25 souborů s nejzajímavějšími pracemi z krajů celé republiky. Protože do choreografie je zařazeno i mluvené slovo, v určitém okamžiku jsem nechala dvě dívky z Anglie a Skotska použít místo „hustý“ (slangové slovo pro vše, co dnešní děti ve věku 10 let zaujme) jejich anglický překlad „cool“. Bylo velice zvláštní, jak české slovo touto dvojjazyčností nabylo zcela nového významu pro všechny zúčastněné a dle reakcí publika i pro diváky (zvláště ty dětské).

Výtvarná dílna Sýkorka (Zuzana Sýkorová)

  • témata: dětství a legendy a mýty celého světa

S dětmi čteme legendy a mýty celého světa. Na základě příběhu následně tvoříme. Povídáme si o dětství mém, dětí i rodičů. Snažíme si vzpomenout, jaké to bylo, když byly děti menší, povídáme si o tom, jak si rodiče s dětmi hrají. Ve svém kroužku mám namíchanou národnostní skupinu, která téma dětství krásně pestře pojímá. Celkem do kroužků chodí 35 dětí, z toho pět je cizinců.

Pimprlata – dramatický kroužek (Bc. Magdalena Marková)

  • témata: místo, odkud pocházím a dětství

Tématu se věnuji se 3 skupinkami starších dětí. Po celý školní rok budeme pracovat s knihou 3 zlaté klíče od Petra Síse. Je zde příběh muže, který žil jako malý kluk v Praze a pak se přestěhoval do New Yorku a teď přiletěl v balónu zpátky do Prahy a prochází se ulicemi svého dětství a vzpomíná co všechno zažil a vypráví to své dceři, která vyrůstá v New Yorku. Na jedné hodině jsme s dětmi řešili, odkud jsou jejich maminka s tatínkem a jestli oni sami žijí celou dobu v Roztokách. V plánu je dělat takové věci, které patří k jejich dětství a které zároveň pasují k tomu příběhu. Do kroužků chodí 30 dětí, z toho 6 z etnicky smíšených rodin.

Hrátky s flétničkou – hudební kroužek (Adam Janoušek)

  • témata: dětské lidové písně a ukolébavky z různých krajů

S dětmi sestavuji zpěvník ukolébavek a lidovek, které jim zpívali rodiče, či jaké byly zpívány rodičům, prarodičům. Písně a ukolébavky budou pocházet z různých zemí. Zpěvník bude ilustrován dětmi a u každé písně či ukolébavky bude uvedena země, ze které píseň pochází. Zpěvník bude zároveň podkladem k chystanému vystoupení na závěrečné Zahradní slavnosti pro širokou veřejnost. Na tomto zpěvníku pracuji s deseti dětmi, z toho tři jsou z etnicky smíšených rodin.


  • Počet kroužků celkem: 13 kroužků (jednou týdně celý školní rok)
  • Počet dětí v kroužcích: 160 dětí (z toho cca 15 % z etnicky smíšených rodin)
  • Typy kroužků: 4 (taneční, výtvarný, dramatický, hudební)
  • Multikulturní témata: dětství, mýty a legendy, lidové písně a ukolébavky, místo, odkud pocházím

Poslat tuto stránku Nahoru