Projekt na ZŠ Roztoky

Setkání s partnerskými rodinami

Projekt Buďte tu doma probíhá třetím rokem v regionu Roztoky pod vedením sdružení Roztoč. Po celou dobu od jeho vzniku je jeho hlavním posláním sbližovat lidi rozličných kultur. Hlubším poznáváním různých etnik se snaží odbourávat předsudky, které plynou často jen z neznáma, a pomáhát vytvářet v Roztokách přátelské prostředí pro lidi z nejrůznějších koutů světa, kteří v Čechách našli dlouhodobě či dočasně svou domovinu.

V letošním školním roce se tématika mezikulturního poznávání rozběhla v příjemné spolupráci se ZŠ Roztoky. Žáci z páté a sedmé třídy v roli diplomatických agentů mají jednotlivě či ve dvojici určenou partnerskou rodinu cizinců a jejich úkolem je zjistit co nejvíce „diplomatických informací“ o zemi původu dané rodiny, o tradicích a o momentech týkajících se dětství. O svých setkáních s rodinou si vedou diplomatický deník. Mají tak možnost poznat velmi zblízka život Angličanů, Japonců, Američanů, Italů, Slovinců , Indů, Egypťanů a Etiopanů žijících mezi námi v Roztokách. O svých poznatcích a zážitcích ze setkávání pak živě besedují ve svých třídách. V rámci této části multikulturního setkání probíhají také tzv. Setkání agentů, kdy se vždy potkají všechny děti zapojené do projektu. Na setkání se povídá o průběhu projektu, o tom, co žáci zažili a co je čeká dál, promítají se fotky a navíc je každé setkání zpestřeno tím, že jedna partnerská rodina se ujme stylového občerstvení dle tradic své země a večer obohatí i nějakým prvkem ze své kultury.

Ve svém volném čase se se svou partnerskou rodinou žáci potkávají společně s koordinátory projektu a povídají si o zajímavostech týkající se země původu dané rodiny. Jejich zadáním je mimo jiné plnit diplomatické úkoly,které v průběhu roku od koordinátorů projektu dostávají. Veškeré poznatky a zápisky si zaznamenávají ve svých diplomatických deníčcích.

Žáci mají za úkol nakonec představit svou partnerskou rodinu ve třídě, aby i jejich spolužáci měli možnost cizince zapojené do projektu poznat a besedovat s nimi.

Obrázky

Předchozí Spustit Zastavit Následující


Setkání s partnerskými rodinami

|< < Strana 1 ze 4 > >|


Hodnotící zpráva probíhajícího projektu

22. 02. 10 V červnu 2009 začala naše škola spolupráci se sdružením Roztoč, které získalo grant na svůj projekt Buďte tu doma a nabídlo škole účast žáků na tomto programu.

Detail

Zpráva žáků 5. třídy o projektu Buďte tu doma

22. 02. 10 Žáci 5. B se účastní projektu Buďte tu doma. Během něho se seznamujeme s lidmi z různých zemí, abychom poznali jejich zvyky a kulturu.

Detail

Zpráva žáků 7. třídy o projektu Buďte tu doma

22. 02. 10 Buďte tu doma je projekt o poznání odlišné kultury. Do projektu jsou zapojeni i žáci naší třídy. Žáci si vytvořili skupiny, které si vylosovaly svou rodinu z odlišné kultury. Jsou zde kultury z Etiopie, Indie, Itálie, Slovinska, Velké Británie, USA, Japonska a Egypta.

Detail


Poslat tuto stránku Nahoru