Sdružení Roztoč » Naše činnost » Naše projekty » Realizované projekty » Multikulturní projekt » Projekt na ZŠ Roztoky » Zpráva žáků 7. třídy o projektu Buďte tu doma

Zpráva žáků 7. třídy o projektu Buďte tu doma

Buďte tu doma je projekt o poznání odlišné kultury. Do projektu jsou zapojeni i žáci naší třídy. Žáci si vytvořili skupiny, které si vylosovaly svou rodinu z odlišné kultury. Jsou zde kultury z Etiopie, Indie, Itálie, Slovinska, Velké Británie, USA, Japonska a Egypta.


Dne 4. listopadu se uskutečnilo první setkání s projekcí předchozích ročníků stejnojmenného projektu. Setkání se zúčastnila rodina z Japonska, která přinesla na ochutnání některá jídla pro ně typická. Účastníci projektu dostali deníky, do kterých si zapisují informace o jejich zemi, rodině a jejich setkání. Skupiny budou svoji zemi poznávat celý rok. Na závěr budou vylosovanou rodinu, jejich zvyky a kulturu prezentovat před ostatními žáky školy.

První setkání již proběhly a byly velice zajímavé. Navštívili jsme domov rodiny z Indie a druhá dvojice se seznámila s panem z Etiopie. Dozvěděli jsme se nespočet nových informací, které nám může říct jen občan dané země, v knihách je nenajdeme. A naučili jsme se i několik prvních slovíček z jejich jazyků, jsou pro nás těžké, asi stejně jak pro cizince češtině. Těšíme se na další poznatky.

K. Romová a P. Drdová, 7.B


Poslat článek Nahoru