Sdružení Roztoč » Naše činnost » Naše projekty » Realizované projekty » Multikulturní projekt » Projekt na ZŠ Roztoky » Hodnotící zpráva probíhajícího projektu

Hodnotící zpráva probíhajícího projektu

V červnu 2009 začala naše škola spolupráci se sdružením Roztoč, které získalo grant na svůj projekt Buďte tu doma a nabídlo škole účast žáků na tomto programu.


Samotný projekt se rozběhl v průběhu října 2009. Školními koordinátory jsou ředitelka ZŠ Roztoky Mgr. Alena Gabaľová a učitelka Mgr. Dita Blechová. Škola se rozhodla zařadit do projektu žáky pátých a sedmých ročníků (5.B a 7.B). Sdružení Roztoč – paní Němcová a Votavová připravily prezentaci pro žáky obou tříd, kdy se mohli rozhodnou, kdo se projektu zúčastní, samozřejmě také po poradě s rodiči. Do projektu se přihlásilo celkem 7 dětí z pátého ročníku – (dvě dvojice a tři jednotlivci)a ze sedmého ročníku 6 žákyň (tři dvojice). Začátkem listopadu proběhlo první setkání všech diplomatů, zástupců partnerských rodin a sdružení Roztoč. Zde si děti vylosovaly svou „zemi“a dostaly deníky. Následně proběhla výtvarná dílna, pro všechny diplomaty, výroba dárku pro partnerskou rodinu.

V prosinci se začaly děti a rodiny navštěvovat. Setkání probíhají přímo v bydlišti rodiny anebo na půdě sdružení Roztoč. Současně postupně dochází k záznamu do deníků. Zážitky z návštěv děti prezentují ve vyučovacích hodinách. Projekt se setkává s příznivým ohlasem zúčastněných. Děti z obou tříd se s nadšením zapojily a své úkoly zpracovávají pečlivě.

Dita Blechová, ZŠ Roztoky (převzato z Odrazu 1/10)


Poslat článek Nahoru