Grundtvig Workshop

Mezinárodní loutkářská dílna „Cibule a kabát“

V termínu 17.-21. června organizovalo Sdružení Roztoč díky grantu z programu Grundtvig – Workshopy – mezinárodní loutkářskou dílnu, které se zúčastnilo celkem 19 zájemců z 8 zemí (Turecko, Německo, Francie, Lotyšsko, Bulharsko, Španělsko, Portugalsko, Finsko) a 2 účastnice z České republiky.

Dílna v anglickém jazyce byla vedená čtyřmi lektory – Miladou a Szilárdem Borarosovými, Zuzanou Vítkovou a Matějem Pospíšilem – v prostorách ateliéru Roztoč v Únětické MŠ a v prostorách stodoly unětického pivovaru. Účastníci se seznámili s tvor­bou klasických ma­rrionet a zejména s vytvářením originálního autorského loutko­vého představe­ní. Ve dvou skupinách pracovali na tématu příběhu „Cibule a kabát“, který v podobě autorských loutkových představení prezentovali na Zahradní slavnosti na Levém Hradci. Krom loutkářské práce se účastnili výletu za poznáním Prahy a okolí Roztok, seznámili se s tvorbou únětického loutkáře Antonína Müllera a poznávali místní komunitní život v Roztokách i v Úněticích. Hodnocení loutkářské dílny všech účastníklů bylo velmi pozitivní.

Grundtvig – The „Cibule a Kabát“ (Onion and coat) marionette workshop 2012

19. 06. 12 Mezinárodní loutkářská dílna pro dospělé/International marionette workshop

Detail


Poslat tuto stránku Nahoru