Sdružení Roztoč » Naše činnost » Naše projekty » Dům pro Roztoč » Dům volnočasových aktivit

Dům volnočasových aktivit

Projekt výstavby Domu volnočasových aktivit v Roztokách je výsledkem dlouholeté snahy vybudovat kvalitní zájmové a kulturní centrum pro děti i dospělé z Roztok a okolí. V současné době se stále narůstající počet dětí v našem městě stává důležitým tématem nejen pro kapacity školek a škol, ale i pro instituce zabývající se zájmovou činností. Organizace a spolky, které nabízejí dětem kvalitní vyplnění volného času v místě bydliště, bereme jako velkou přednost našeho města, a rádi bychom jejich rozvoj podpořili.


Sdružení Roztoč patří mezi největší neziskové organizace tohoto druhu v Roztokách, kde za dobu svého dlouholetého působení vytvořilo jedinečnou místní kulturu a bohatou síť mimoškolního vzdělávání dětí a dospělých. Současné pronajaté prostory v budově ZŠ (již nyní nedostačující) budou brzy nezbytně potřebné pro školní výuku a nedávná rekonstrukce bývalé spořitelny v Ateliéru řemeslné tvorby nabízí zázemí pouze pro malou část aktivit sdružení.

Prostory pro pořádání kulturních akcí (koncerty, divadelní představení) jsou v Roztokách nedostačující (sál Hotelu Academic je vzhledem k vysoké nájemní ceně v podstatě nevyužitelný). S podobnými potížemi nedostatečného zázemí se potýká řada dalších neziskových organizací, prostory pro mládež chybí zcela.

Napřeli jsme tedy úsilí a požádali město o spolupráci na projektu Domu volnočasových aktivit, na jehož financování jsme vyhledali vhodný dotační zdroj.

Předložený záměr projektu pro zastupitelstvo:

Vybudovat centrum pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na vhodné lokalitě v dochozí vzdálenosti od školy. Dům by měl sloužit k následujícím aktivitám:

  • Ateliéry pro výuku i prezentaci uměleckých a řemeslných kroužků a kurzů s odpovídajícím zázemím
  • Společenský sál pro cca 100 diváků s odpovídajícím zázemím
  • Prostory pro další neziskové organizace pracující v Roztokách s dětmi a mládeží
  • Programy ekologické výchovy a řemeslné tvorby pro základní školy
  • Prostor pro neformální setkávání mládeže (nízkoprahová čajovna pro mládež)
  • Prostor pro mezigenerační setkávání
  • Zahrada s veřejným hřištěm pro děti

Dům by měl být vybudován tak, aby ho bylo možno využívat pro různé věkové skupiny dle aktuální poptávky. Centrum bude bezbariérově přístupné a koncipováno jako nízkoenergetické (konstrukce domu a způsob vytápění jsou navrženy tak, aby provozní energie byly minimalizovány).

Zastupitelstvo záměr podpořilo a vznikla smlouva o partnerství na přípravě a realizaci projektu. Město se mimo jiné ve smlouvě zavázalo, že bude žadatelem, tudíž vlastníkem objektu, a pro realizaci projektu poskytne pozemek. Sdružení Roztoč se mimo jiné zavázalo projekt připravit do fáze územního rozhodnutí a na základě svých zkušeností se získáváním dotací a grantů zpracovat žádost o získání dotace na výstavbu domu.

Na základě rozhodnutí města, že městský pozemek v Palackém ulici po bývalé ubytovně je malý pro výstavbu potřebné mateřské školky s dostatečnou kapacitou míst, byl tento pozemek nabídnut pro projekt Domu volnočasových aktivit.

Sdružení Roztoč začalo intenzivně pracovat na přípravě domu. Vyhledali jsme vhodné místní architekty, obstarali potřebné odborné průzkumy, došlo k dohodě o spolupráci s MC Rožálek a s turistickým oddílem Draci, Vzniklou studii jednopodlažního domu schválila Komise pro výstavbu i Rada města a sdružení Roztoč začalo připravovat z vlastních finančních zdrojů projekt pro územní rozhodnutí, jehož vydání je podmínkou pro podání žádosti o dotaci.

Dnes je projekt připraven a územní rozhodnutí vydáno. Pevně věříme, že výsledkem společného úsilí Města Roztoky a sdružení Roztoč bude kvalitní a krásné zázemí pro děti i dospělé. Projekt by mohl navíc sloužit i jako dobrý příklad spolupráce mezi orgány místní správy a neziskovou organizací.


Poslat článek Nahoru