Local Vocal

hudební literátské bratrstvo vlastní web – www.localvocal.cz

Hlavní myšlenka

Local Vocal je kulturní aktivitou, která je založena na principech literátských bratrstev, která v Českých zemích existovala od 14. století. Podle historické zkušenosti a tradice je i Local Vocal otevřeným společenstvím, kdy se v rámci dohodnutých pravidel setkávají neprofesionální umělci i kultruymilovní lidé a vydávají se cestou vytváření společných uměleckých děl.

Společenství je organizováno na platformě pěveckého sboru, jeho hlavní činností je studium a provádění hudebních skladeb spolu s dalšími iniciativami dopomáhajícími k zesílení prožitku hudebního díla a jeho duchovních souvislostí.

Hlavní cíle

 • kvalitní a pravidelné provádění hudební literatury s akcentem na starou českou hudbu
 • setkávání s kulturními hodnotami české hudební historie
 • vytvoření umělecké platformy s duchovní náplní pro amatérské zpěváky
 • setkávání s domácími i zahraničními hudebníky a kreativními osobnostmi
 • příspěvek k estetické a hodnotové orientaci v regionu
 • duchovní prožitek a posílení vnitřního života
 • otevřený prostor pro tvořivé – posílení kulturního a společenského života obce

Historie sboru a struktura

Soubor byl založen roku 2006 v Roztokách u Prahy, v současně době čítá 10 členů. Od roku 2009 byl uměleckým vedoucím a sbormistrem dirigent Mgr. Igor Angelov, hlasovým poradcem pěvec Radek Seidl.

V roce 2011 pokračoval pěvecký sbor Local Vocal ve studiu české duchovní hudby středověku a renesance. Nastudované skladby zazněly na již tradičních koncertech duchovní hudby ve velikonočním a adventním období. Sbor také uspořádal ve spolupráci se sdružením Roztoč dvě hudební dílny pro veřejnost pod vedením Igora Angelova, zakončené společným zpěvem před obecenstvem. V květnu vznikla v prostorách kostela Narození Panny Marie v Želivi nahrávka Michnovy Litaniae de SS. Nomine Jesu, která se stala vrcholem celoroční práce sboru.

Od podzimu 2011 vede sbor Martin Šmíd, absolvent oboru skladba na Pražské konzervatoři. V současné době studuje Akademii staré hudby v oboru zpěv a hru na cembalo. Působí mj. při kostele Sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech a v kostele Všech Svatých v Uhříněvsi, kde vede i místní chrámový sbor. Pod jeho vedením se sbor Local Vocal i nadále soustředí na duchovní hudbu středověku a renesance – s přesahem do barokního období, což se odrazilo v repertoáru adventních koncertů v listopadu a v prosinci 2011. Sbor pořádá pravidelné koncerty v Roztokách a okolních obcích, a to zejména v historických objektech.

V roce 2012 pracoval pěvecký sbor Local Vocal nadále pod vedením sbormistra Martina Šmída, který nyní působí i jako regenschori v chrámu Panny Marie Sněžné na Novém Městě v Praze. Sbor zde několikrát zpíval při mši a tuto spolupráci plánuje i v budoucnu. Pravidelné velikonoční a adventní koncerty jsou již tradicí.

Členové sboru se podíleli na akcích spojených s mezinárodním hudebním projektem Grundtvig – Projekt Partnerství – celoživotní vzdělávání dospělých v oblasti hudby. V únoru se setkali s dalšími amatérskými zpěváky a hudebníky ve finském Iisalmi, v červnu pomáhali sdružení Roztoč pořádat koncert lotyšského sboru Anima Solla, na podzim organizovat finské hudební dílny v Roztokách a navazující koncert v Úněticích a v prosinci vystoupili s Rybovou vánoční mší ve francouzském městě Joigny.

Pořádané koncerty a akce v letech 2013 a 2012

Rok 2013

 • 29. 3. zpěv na mši – Kostel Panny Marie Sněžné v Praze (Velký pátek)
 • 21. 4. koncert – kostel Sv. Václava v Suchdole
 • 22. 4. koncert – kostel Sv. Klimenta na Levém Hradci
 • 25. 4. koncert – kostel Sv. Jana Křtitele Na Prádle v Praze
 • 18. 5. koncert – kostel Sv. Jana Nepomuckého v Tetíně (vernisáž výstavy)
 • 24. 5. koncert – Kostel Panny Marie Sněžné v Praze (Noc kostelů)
 • 1.-3. 6. soustředění – klášter v Želivi
 • 10.-15. 7. koncert – účast na hudebním festivalu v Joigny ve Francii

Rok 2012

 • 16.-18. 3. soustředění – klášter v Želivi
 • 29. 4. koncert – kostel Sv. Jana Křtitele Na Prádle v Praze
 • 12. 5. koncert – kostel Sv. Jana Nepomuckého v Tetíně (vernisáž výstavy grafik Bohuslava Reynka a fotografií Daniela Reynka)
 • 13. 5. koncert – kostel Sv. Klimenta na Levém Hradci
 • 10. 6. koncert – kostel Sv. Václava v Suchdole
 • 10. 11. soustředění – Suchdol
 • 17. 11. zpěv na mši – Kostel Panny Marie Sněžné v Praze
 • 3. 12. koncert – kostel Sv. Klimenta na Levém Hradci
 • 6. 12. koncert – kostel Sv. Jana Křtitele Na Prádle v Praze
 • 11. 12. koncert – kostel Sv. Václava v Suchdole
 • 26. 12. zpěv na mši – Kostel Panny Marie Sněžné v Praze

Poslat tuto stránku Nahoru