Sdružení Roztoč » Novinky » Pod jednou střechou

Pod jednou střechou

…aneb veřejná sbírka na pozemek a dům


K novému projektu jsme zřídili veřejnou sbírku vedenou krajským úřadem Středočeského kraje s číslem jednacím 123224/2016/KUSK. Číslo transparentního sbírkového účtu je 2800916753/2010.

Trocha historie

Sdružení Roztoč vzniklo před 19 lety v Roztokách. Hlavní ideou sdružení bylo (a stále je) zajistit prostor pro tvůrčí vývoj a kulturní kultivaci, vytvořit místo pro inspirativní setkávání a navazování nových přátelství. Snažíme se o to skrze pořádání pravidelných kroužků a kurzů pro děti i dospělé, organizování kulturních akcí, obnovování lidových slavností, pořádání letních táborů a v neposlední řadě zaštítěním několika uměleckých souborů.

S provozem jsme začínali ve školní družině v jedné místnosti. Dál se naše činnost rozšířila do mateřské školy a školy v Žalově, kde jsme provozovali především výtvarný ateliér.

Jak vypadá Roztoč dnes? Máme celkem čtyři ateliéry – v Havlíčkově ulici (část hudebních kroužků, keramika), Výtvarný ateliér v Puchmajevově ulici a ateliér Plechárna (oba byly otevřeny v létě 2013) v Jungmannově ul. (pohybové a taneční kroužky, dramaťák, hudební kroužky) a loňskou novinku ateliér Anima Roztoč v Jeronýmově ulici. Ani náš největší ateliér (Plechárna) už ale nestačí našim potřebám. Pronajímáme si tedy na žonglérské tréninky tělocvičnu ve škole. Velmi nám ale stále v Roztokách chybí sál na pořádání velkých akcí, které se v současné době dají uskutečnit jen v Úněticích.

Rozhodli jsme se tedy, po mnohých zkušenostech s pronájmy, vydat jiným směrem…

Co je náš cíl?

V první fázi sbíráme finanční prostředky především na nákup domu k rekonstrukci nebo pozemku, kam bychom mohli za 9 let (konec nájmu pozemku s modulovým domkem v Jungmannově ulici) přesunout celou naši činnost. Postavit tam něco parádního – opravdový spolkový dům se sálem a všemi ateliéry, nebo tam alespoň dočasně přemístit náš modulový domek.

Co všechno se vejde “pod jednu střechu”:

  • ateliéry – kroužky a kurzy pro děti a dospělé (tanec, divadlo, hudba, výtvarné umění, animace a filmová tvorba, novocirkusová tvorba, jazykové kurzy), kurzy řemeslné tvorby, přednášky, příměstské tábory
  • na jednom místě se budou potkávat lektoři spolu s dětmi, rodiči, umělci a vzájemně se inspirovat
  • sál, ve kterém bude možné pořádat bály, plesy, koncerty, divadla, kino
  • zázemí pro místní umělecké skupiny – sbory, divadelní soubory, hudební skupiny
  • zázemí pro přípravu a realizaci místních slavností – Masopust, Svátek světel, atd.
  • zázemí pro mezinárodní projekty kulturní spolupráce a výměny mládeže
  • prostory pro spolková setkání
  • kavárna – setkávání, výstavy, zázemí pro kulturní akce
  • zahrada – prostor pro environmentální výchovu, hřiště, amfiteátr pro venkovní produkci

Co k tomu potřebujeme? Pozemek!

Na nákup pozemku nelze v tuto chvíli získat žádnou finanční dotaci, na samotnou výstavbu spolkových domů je tato varianta možná. Pozemek je tedy pro nás klíčová záležitost, na kterou si ale musíme sami ušetřit.

Rádi bychom koupili pozemek o výměře cca 2.000 m2. Tato velikost odpovídá výměře parcely v Palackého ulici, kde už byl projekt na stavbu (se stavebním povolením!) naprojektován, ale bohužel k jeho realizaci nikdy nedošlo. Při současných cenách budeme na nákup pozemku potřebovat cca 10.000.000 Kč.

S podobnými projekty máme bohaté zkušenosti. V roce 2007 jsme dokončili rekonstrukci ateliéru v Havlíčkově ulici. Náklady na ni vyšly na 750 000 Kč. Finančně nás tehdy podpořilo MŠMT, MZ a celá řada soukromých dárců-podporovatelů sdružení. Následoval větší projekt “Dům volnočasový aktivit” , který měl stát v Palackého ulici na místě tehdejší rozpadající se ubytovny, na místě dnešní kontejnerové školky. Projekt byl koncipován jako komunitní centrum, které měl využívat nejen Roztoč, ale i další spolky a město. Roztoč získal od soukromých a firemních dárců dárců, sponzorů a podporovatelů 500.000 Kč. Tyto prostředky investoval do projektové přípravy na stavbu domu, bylo vydáno stavební povolení – a tím ale projekt skončil, protože město tento záměr přestalo podporovat. V roce 2012 jsme museli opustit náš ateliér ve školní družině, protože škola potřebovala prostory pro výuku. Museli jsme rychle zajistit jiný prostor pro naše aktivity. Během dvou let se nám podařilo nemožné, město nám nabídlo pronájem pozemku v Jungmannově ulici, kde vyrostla modulová stavba. Přispěli na ní přátelé, rodiče, děti částkou 250.000 Kč, Roztoč na stavbu ušetřil 500.000 Kč, zbytek (MŠMT, Letiště Praha, a. s., dotace a dary). Mimo finanční prostředky nám k dokončení stavby pomohlo mnoho dobrovolníků, kteří darovali svou odbornou práci (položení dlažby a podlah, vymalování, montáž kuchyně, zhotovení mozaiky atd. Celý dům stál 2.300 000 Kč.

Věříme, že i tento projekt se nám s Vaší pomocí podaří zrealizovat. Dům bude sloužit, jako všechny současné ateliéry, hlavně k realizaci spolkových aktivit a činností.

Přispět můžete i vy, přímým finančním darem na účet, nákupem na Vánočním dobročinném knihkupectví pro Roztoč, nebo dobrovolnou prací při sbírkových akcích.


Poslat článek Nahoru