Úvod » Novinky » Pohybové hry a zpívání pro nejmenší

Pohybové hry a zpívání pro nejmenší

Pro děti ve věku cca 1–2 roky a jejich rodiče


Koncept této hodiny vychází z toho, že rodiče chtějí s dětmi dělat věci společně – tato hodina pohybových her spojených s říkankami a písničkami je zaměřená jak na děti tak na rodiče (maminky i tatínky) a zejména na na prohloubení jejich vzájemného vztahu, naslouchání, komunikaci.

V hodině se hravou formou využívá pohyb a dotek, formou hry rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku a dítě má prostor pro objevování vlastního pohybu a vztahu k hudbě. Písničky doprovázíme hrou na orffovský instrumentář (jednoduché rytmické nástroje). Rodiče jsou podporováni k aktivní účasti – hraní si s dítětem, pozorování jeho hry a empatického vstupování do jeho hry. Závěr hodiny (15–20 min) je věnovaný rodičům pro protažení a děti se zabaví volnou hrou.

Vedení kroužku


Poslat článek Nahoru