Sdružení Roztoč » Novinky » Novinky 2016 » Slunce opět ve stepi

Slunce opět ve stepi

Po zimě a odpočinku se kolem nás opět k životu probouzí krajina a příroda. Rádi bychom připomněli projekt na obnovu cenných přírodních stanovišť, který se naopak letošním dubnem uzavírá.


Ve spolupráci sdružení Roztoč a Beleco, z.s. probíhaly na vřesovištích a skalních stepích v Tichém údolí a na Řivnáči ochranářské práce, které měly za cíl obnovu a stabilizaci teplomilných přírodních společenstev ohrožených zarůstáním náletovými křovinami.

Během prvního roku byly ze stepí a vřesovišť byly vyřezány náletové dřeviny a (s co největší citlivostí) některé stromy bránící jejich obnově a protože takové dřeviny rády zmlazují, bylo v druhém roce nutné práce zopakovat a nové výhonky odstranit. Jako nejpřirozenější způsob údržby stepí byla také zavedena pastva – ovce a kozy totiž ušetří ochranářům spousty práce – udržují nízký trávník a tím podporují obnovu vřesu, rozšiřují semena trav a bylin a tak pomáhají zvýšit hustotu výskytu rostlinných druhů, naopak narušováním drnu vytvářejí prostřední vhodné pro mnoho druhů hmyzu.

V průběhu projektu jsme při výřezech za pomoci mnoha dobrovolníků ošetřili celkem 2,7 ha plochy (pro představu to je plocha téměř šesti fotbalových hřišť), stejnou plochu jsme také třikrát opásli stádem 50 koz a ovcí. Ochrana toho typu biotopů je sice během na hodně dlouhou trať, ale při procházkách po Řivnáči a Tichém údolí se můžeme výsledky těšit už nyní.

Bohužel, následků loňských extrémních veder nebyl ušetřen ani vřes. Nejen v Roztokách a jejich okolí došlo k jeho hromadnému odumírání. Do menší či větší míry se to týká jak ploch ošetřených sečí či pastvou, tak těch, na kterých žádné ochranářské práce neproběhly, a zdá se, že míra poškození je spíše závislá na stáří vřesoviště a jeho mikroklimatu. Přestárlý vřes ztrácí schopnost vegetativní obnovy a pokud by opravdu došlo k odumření původního porostu, může právě pastva a seč pomoci obnově vřesoviště ze semen tím, že pomáhá odstranit vysokou trávu, která brání růstu semenáčků. Alespoň skalnatým stepím osídleným rostlinami přivyklými vysokým teplotám loňská vedra nijak neuškodila.

S koncem projektu rozhodně nebudou obnovené lokality ponechány ladem na pospas opětovnému zarůstání. V Tichém údolí bude po následující tři roky v rámci zákonné péče zajišťované Středočeským krajem probíhat seč trávy a kontrola zmlazení křovin, na Řivnáči bude grantem z Programu péče o přírodu a krajinu podpořena jarní a podzimní pastva menšího stáda koz a ovcí.

Jedním z cílů zavedení pastvy bylo také působit jako inspirace k zavedení pastvy v péči o přírodní území v okolí Roztok. Máme radost, že se inspirovat nechali sousedé z Únětic, a stádo opásající Tiché údolí a Řivnáč se od loňského podzimu podílí na údržbě obecních pozemků. Věříme, že tímto aktivity zaměřené na ochranu přírody v našem okolí nekončí, ale naopak začínají.

www.fondnno.cz

www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

Fotografie z vytváření chodidlária:

Obrázky

Předchozí Spustit Zastavit Následující

|< < Strana 1 z 10 > >|Poslat článek Nahoru