Úvod » O sdružení » O sdružení Roztoč

O sdružení Roztoč

Sdružení Roztoč je dobrovolné zájmové sdružení dětí a dospělých. Přispívá svou činností k rozvoji kulturního prostředí města Roztoky a jeho okolí. Cestou tvořivosti, vzájemného potkávání a kulturního vyžití se snaží o obohacování a zkvalitňování života místních obyvatel a nabízí prostor k tvořivosti a poznání. Svými aktivitami sdružení vytváření prostor k tvořivosti a vzájemnému setkávání dětí a dospělých z různého kulturního i sociálního prostředí, profesionálů i amatérů z našeho kraje i vzdálenějších koutů Čech a Evropy.

Pilíře činnosti sdružení

 • Pravidelné kroužky a kurzy pro děti i dospělé
  • Základem činnosti sdružení je pravidelná výuka uměleckých oborů (výtvarné, dramatické, hudební, taneční,…), jazykových kurzů a řemeslné tvorby pro děti, mládež i dospělé. Malí i velcí si mohou vybrat z pestré nabídky kroužků a tvořivě trávit svůj volný čas.
  • Kroužky se konají v Roztokách, v Úněticích a od školního roku 2014/15 i na Suchdole.
 • Organizace kulturních akcí a udržování tradičních lidových slavností
  • Nejznámější z lidových slavností Sdružení Roztoč je Masopust, dalšími oblíbenými jsou Živé jesličky, Svátel světel a mnohé jiné.
  • Na přípravě slavností se celoročně podílí více než 200 dobrovolníků.
 • Umělecké soubory
  • Sdružení podporuje vznik a činnost uměleckých skupin.
  • Při sdružení Roztoč působí loutkové divadlo Tichý Jelen, pěvecký sbor Local Vocal, žonglérská skupina MixTrix a bubenická kapela Blabuburo.
 • Projekty
  • Vedle celoročních pravidelných kroužků a kurzů, tvořivých dílen a lidových slavností realizuje sdružení Roztoč různé krátkodobé i dlouhodobé projekty, které se prolínají s ostatní činností sdružení.
 • Letní tábory
  • Sdružení od roku 2012 pořádá tvořivé letní tábory. Prázdniny na statku/Tvořivé prázdniny vznikají spoluprací lektorů dramatických, výtvarných, animačních a tanečních kroužků, příměstský tábor Prázdniny s Hudbou vychází ze spolupráce lektorů hudebních kroužků a podobně.

Poslat tuto stránku Nahoru