Sdružení Roztoč » Podpořte nás

Podpořte nás

Velmi nás těší, že se zvyšuje počet lidí (zdejších i přespolních), kteří se zúčastňují akcí pořádaných sdružením Roztoč. Organizace těchto akcí je však stále náročnější a dražší. A právě tyto kulturní akce, které bývají pro veřejnost zdarma nebo za cenu, která neodpovídá nákladům, jsou finančně nejméně stabilní a v tomto smyslu nejvíce ohrožené. Přesto jsou to akce, které dělají z Roztok místo, kde se lidé mohou příjemně setkávat a připomínat si tradice jinde již dávno zapomenuté.

Kurzovné za kroužky a členské příspěvky hradí náklady na lektory, částečně materiál a pronájem prostor. Náklady na veřejné kulturní akce a slavnosti jsou spolu s dalšími nezbytnými náklady na provoz sdružení (nájmy, administrativa, úklid, propagace, účetnictví,…) hrazeny z jednorázových dotací a grantů, o které pravidelně žádáme. Granty a dotace však náklady kryjí jen částečně a velmi nestabilně. Dobrovolná pomoc a dary nám pomáhají udržet finanční i materiální stabilitu a jsou dlouhodobou základnou naší práce.

Jak nás můžete podpořit?

Podrobnější informace o hospodaření sdružení naleznete v naší výroční zprávě, případně se na nás obraťte, rádi vám na vše odpovíme.


Poslat tuto stránku Nahoru