Kroužek je zaměřen na samotný proces tvoření více než na výsledek. Pracujeme na rozvíjení výtvarného vidění a vnímání, na prohlubování fantazie, na uvědomění si svých pocitů, dojmů a zkušeností a jejich tvůrčímu zpracování pomocí různých výtvarných technik a materiálů. Využíváme přírodní materiály, učíme se různé materiály použít tvořivým způsobem a výtvarně je „recyklovat“. Výtvarná činnost je hrou, hledáním, objevováním a setkáváním se svým vnitřním světem a také spoluprací a konfrontací s ostatními při práci na společných projektech. Navazujeme na tradice a genia loci místa, kde žijeme. Seznamujeme se praktickou a tvořivou formou s dějinami výtvarného umění a zároveň hledáme vlastní způsob vyjádření pomocí malby, kresby, jednoduchých grafických technik a modelování.

Výsledky kroužku z minulých let

  • 1998 a 1999 – účast ve výtvarné soutěži pro děti v Jílovém u Prahy (v roce 1998 třetí místo)
  • 2002výstava Roztoky srdcem dětí ve Středočeském muzeu
  • 2003 – účast na výstavě Ptáci ve Středočeském muzeu
  • 2003výstava Zimní sen v DPS Roztoky
  • 2004výstava Jarní probuzení v DPS Roztoky
  • 2005 – účast na výstavě Čas trpaslíků

Vedení kroužku

Lektor: MUDr. Lenka Lorencová
Ateliér: mateřská škola Žalov

Rozvrh

Prohlédněte si letošní rozvrh kroužků a kurzů.