V letošním školním roce se tématika mezikulturního poznávání rozběhla v příjemné spolupráci se ZŠ Roztoky. Žáci z páté a sedmé třídy v roli diplomatických agentů mají jednotlivě či ve dvojici určenou partnerskou rodinu cizinců a jejich úkolem je zjistit co nejvíce „diplomatických informací“ o zemi původu dané rodiny, o tradicích a o momentech týkajících se dětství. O svých setkáních s rodinou si vedou diplomatický deník. Mají tak možnost poznat velmi zblízka život Angličanů, Japonců, Američanů, Italů, Slovinců, Indů, Egypťanů a Etiopanů žijících mezi námi v Roztokách. O svých poznatcích a zážitcích ze setkávání pak živě besedují ve svých třídách.

V rámci této části multikulturního setkání probíhají také tzv. Setkání agentů, kdy se vždy potkají všechny děti zapojené do projektu. Na setkání se povídá o průběhu projektu, o tom, co žáci zažili a co je čeká dál, promítají se fotky a navíc je každé setkání zpestřeno tím, že jedna partnerská rodina se ujme stylového občerstvení dle tradic své země a večer obohatí i nějakým prvkem ze své kultury.

Ve svém volném čase se se svou partnerskou rodinou žáci potkávají společně s koordinátory projektu a povídají si o zajímavostech týkající se země původu dané rodiny. Jejich zadáním je mimo jiné plnit diplomatické úkoly,které v průběhu roku od koordinátorů projektu dostávají. Veškeré poznatky a zápisky si zaznamenávají ve svých diplomatických deníčcích.

Žáci mají za úkol nakonec představit svou partnerskou rodinu ve třídě, aby i jejich spolužáci měli možnost cizince zapojené do projektu poznat a besedovat s nimi.