Absolventka Lékařské fakulty UK a Lidové konzervatoře v Praze. Účastnila se Kurzu kresby, malby a figurální kresby na UMPRUM, arteterapeutického kurzu při Jihočeské univerzitě, kurzu keramiky ve Veselé škole Františkánů a dalších uměleckých stáží. Spolupracovala s Kulturním střediskem v Bonnu a s Nadací Letní dům. Jako lektorka působila ve Veletržním paláci a ilustrovala básně v časopise Moderní analfabet.

Kontakt

Telefon: 775 588 508
E-mail: katka.lenka@tis­cali.cz

Kroužek a ateliér

Lenka Lorencová vede dětský výtvarný kroužek Barvínekateliéru mateřské školy Žalov.

Rozvrh

Prohlédněte si rozvrh kroužků a kurzů.