Cára Carara

Divadelní soubor Cára carara vznikl při dramatickém kroužku sdružení Roztoč v roce 2011. Od té doby má na svém kontě několik představení.

Ve své práci často vycházíme z autorských textů dětí, které rozvíjíme v improvizacích, kombinujeme pohybové a objektové divadlo s klasickým hereckým přístupem.

Vedení kroužku