Kanárci

Jako kanárci roztáhneme křidélka a obletíme celý svět. Pořádně ho prozkoumáme a nahlédneme do všech koutů. Z každé exotické krajiny si vezmeme inspiraci, nakoukneme do všech zákoutí, abychom našli poklad. Poznáme, že svět kolem nás je plný barev a krás, které nás můžou inspirovat.

V ateliéru se s dětmi pustíme do tvoření všeho druhu. Vyzkoušíme si nejrůznější techniky, od kresby a malby přes grafické techniky a objektovou tvorbu. Vyzkoušíme si práci s různými materiály: textilem, nalezenými objekty, sádrou i přírodninami. Chvíli se budeme učit správné technice, chvíli se budeme unášet vlastní fantazií. A ze všeho nejvíc budeme sledovat, co nás zajímá a to budeme rozvíjet. V rámci kroužku může probíhat i individuální příprava na talentové zkoušky. Jednotlivé úkoly budou spadat do širších tematických rámců, abychom daná témata řádně prozkoumali. Lekce i úkoly budou přizpůsobeny věkovému složení skupinky.

Vedení kroužku