Alois Zatloukal

Alois Zatloukal se narodil v srdci Slovácka, Uherském Hradišti, a již od dětství nasával atmosféru místních lidových tradic. Byla to právě slovácká lidová píseň, která mu pomáhala překonávat strasti technických cvičení, stupnic a etud, které musel hrát, coby žák ZUŠ. Později začal pronikat do jiných hudebních žánrů, z nichž mu nejvíce učaroval francouzský swing/gipsy jazz. Po maturitě na gymnáziu se Alois rozhodl pro studium na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze (dále jen KJJ) v oboru housle a Mezinárodních teritoriálních studií na FSV UK. Po dokončení těchto studií pokračuje od září 2018 ve studiu VOŠ – Jazz v oboru housle, taktéž na KJJ.

Coby aktivní muzikant se stále věnuje cimbálové muzice, i když dnes již méně. Dnes působí v CM Slačáci, Patrole Šlapeto, hraje na housle a kytaru ve Velvet Underground Revival Band Praha, nebo spolupracuje s Petrem Bende v CM Gromba.

A co mohu nabídnout?

Výuku hry na housle pro začátečníky i pokročilé pomocí technických cvičení, ale i jiných, zábavnějších metod – hraním opravdové hudby (skladeb a písní různých žánrů), základy doprovodu lidových písní na housle při současném zpěvu, výuku zpěvu lidových písní, rytmická i intonační cvičení, základy žánrové improvizace…

Kontakt