Mgr. Andrea Angelová

Vystudovala Střední průmyslovou školu oděvní a Pedagogickou fakultu UK – obor český jazyk a výtvarná výchova pro druhý a třetí stupeň. Věnovala tvorbě divadelních a historických kostýmů. např. pro divadla v Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi a Ostravě, pro soubory Rožmberská kapela, Krless, Musica Fresca, pro skupinu historického šermu Merlet aj.

V letech 2001 – 2006 se účastnila letních keramických kurzů na Střední keramické škole v Bechyni se zaměřením na volné modelování a točení na kruhu.

V současné době vyučuje estetickou výtvarnou výchovu na Arcibiskupském gymnáziu, kde také založila a vede keramický kroužek.

Kontakt

Telefon: 774 907 989
E-mail: a.angelova@centrum.cz