Zdenka Převrátilová

Vystudovala klasickou filmovou animaci na UTB ve Zlíně, kde se soustředila na večerníčkovou tvorbu. Studovala katedru Výtvarné kultury na fakultě UJEP v Ústí nad Labem, obor jednooborové výtvarné výchovy. Při tomto oboru se zabývala citlivým přístupem k dětské duši zaměřeným na rozvíjení fantazie a citu pro estetiku. Spolupracovala s několika galeriemi, kde vytvořila několik zážitkových animací. Dále byla oslovena ke spolupráci na filmu Jana Švankmajera Přežít svůj život, kde se seznámila podrobně s praxí filmového štábu. Podílela se také na množství menších audiovizuálních a výtvarných projektů. V současné době pracuje jako ilustrátorka a grafička v dětském oddělení společnosti Ekokom. Zabývá se ilustrací, animací a tvorbou kulis.

Kontakt

Telefon: 721 652 630
E-mail: zde.prevrat@gmail.com