Dětská scéna Svitavy je celostátní přehlídka dětského tance, divadla a recitačního umění.