Ve čtvrtek probíhaly soutěžní projekce ve čtyřech blocích. V podvečer porota před účastníky hlasovala a dověděli jsme se výsledky. Naši animátoři se umístili výborně, snímek Strašidelný vlak tvůrců Natana Miloty a Tobiáše Pařízka získal čestné uznání poroty, a film Poslední výběr Matěje Roubala a Kuby Ratiborského byl oceněn zlatou medailí. Večer se tato ocenění předávala.

Další den byl věnován filmovému workshopu. Účastníci se rozdělili do několika skupin a během pátku vytvořila každá skupina svůj film – většinou hrané, a jeden animovaný, na kterém se společně s účastníky z Ledče nad Sázavou podíleli i naši tvůrci – jmenuje se Kolotoč a vidíte ho níže :-).

Vzhledem k opravdu příjemné a přátelské atmosféře, a možnosti setkání s dalšími animátory i tvůrci hraných filmů tuto přehlídku vřele doporučuji k návštěvě. Obzvlášť pro lektory animace a jejich svěřence se jedná o velmi přínosnou a inspirativní událost.

ANIMOVANÝ FILM KOLOTOČ, VZNIKLÝ BĚHEM WORKSHOPU, NALEZNETE ZDE.