Hrátky

Hodina pohybových her spojených s říkankami a písničkami je zaměřená stejně na děti jako na rodiče a na prohloubení jejich vzájemného vztahu.

V hodině se hravou formou využívá pohyb a dotek, formou hry s pomůckami i bez nich rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku a dítě má prostor pro objevování vlastního pohybu a vztahu k hudbě. Písničky doprovázíme hrou na orffovský instrumentář (jednoduché rytmické nástroje). Rodiče jsou podporováni k aktivní účasti a na závěr hodiny je jim věnovaný čas pro protažení.

Vedení kroužku