Keramika pro děti

Pro děti předškolní a mladšího školního věku je volné prostorové modelování radostí i sebevyjádřením. Kroužek je zaměřený na tvorbu drobných trojrozměrných předmětů, inspirujeme se pozorováním přírody a přírodních tvarů rostlin či zvířátek. Hledáme cesty ke stylizaci a osvojení principů řemesla při práci s keramickou hlínou. Při modelování získávají děti také řemeslnou zručnost a dovednost. Zkoušíme principy užité tvorby, kdy přemýšlíme o funkčnosti a užití výrobků. Mohou tedy vznikat misky, nádoby, vázy, květináče, ale i loutky a jiné drobné dárky.

Vedení kroužku