Kolíček

Kurz vede děti k hudební a pohybové aktivitě formou her, říkanek, písniček, tanečních prvků i celých tanců. Děti se učí projevy folkloru z Čech, Moravy a Slovenska a poznávají zvyky, slavnosti i obyčejnosti lidového roku.

Nácviky jsou vedeny formou her, pohybové improvizace na živou hudbu či zvuky, rytmických cvičení, taneční průpravy a především výuky lidových písní, her a tanců. Většina repertoáru se váže ke konkrétním okamžikům v roce, proto si povídáme o pověrách a zvycích, učíme se vánoční vinše a koledy, říkačky a tance na masopustní obchůzku, pokřiky a písničky k vynášení smrti a nošení letečka; taneční hry, tance a říkadla se nám hodí k oslavě jara a ke králenské letnicové slavnosti. Všechny tyto zvykoslovné projevy také v příslušném čase doopravdy konáme, a tak můžete průvod krojovaných dětí zahlédnout v roztockých končinách prakticky od zimy do léta. Do našeho repertoáru také patří folklor spojený s řemesly, sezónní prací či hrami na zvířata, na rodinu, na školu.

Cílem je, aby si děti s chutí zazpívaly a zatančily a učily se poznávat lidovou v kulturu, která provázela obyčejný lid především dříve, ale i dnes dobře slouží k společenskému a kulturnímu rozhledu a vlastní identifikaci.

Kroužek je určen pro předškolní děti ve věku 3–5 let, pro starší děti s podobným zájmem je určen kroužek Kolečko.

Vedení kroužku

 

 

Královničky na Zahradní slavnosti

Královničky na Zahradní slavnosti

Průvod Královniček s králenskými písněmi a tanci jsme letos spojili se Zahradní slavností. Na Folklórním dvorku v Zaorálkově ulici děti z kroužků Kolečko a Kolíček tančily a zpívaly spolu s cimbálkou Muzička a poté se Královničky vydaly průvodem Roztokami k Havlíčkově ulici ...