Kristýna Sedláková

Narodila se v Praze, ale hudební cesta ji zavedla z Prahy přes Ostravu až do Drážďan, kde absolvovala vysokou školu hudební Carl Maria von Weber. V Drážďanech působila do roku 2017 nejen jako hráčka na příčnou flétnu, ale také jako učitelka. Od ledna 2018 bydlí v Roztokách, ale do Německa se vrací díky nejrůznějším kulturním a hudebním projektům.

Od dob studií na Pražské konzervatoři učila, a to jak soukromě, tak na uměleckých školách. Práce s dětmi je pro ni radostí a životním posláním. Organizuje také koncerty a hudební akce nejen pro děti (Litoměřická letní Filharmonie, Česko-německé kulturní dny apod.) a pořádá flétnové kurzy na základních uměleckých školách po České republice i Německu. Ráda propojuje hudbu s tancem nebo výtvarným uměním.

Věřím, že právě ve Sdružení Roztoč potkám lektory, kteří budou sdílet moji myšlenku a nadšení a vymyslíme dětem zajímavé projekty. Chtěla bych se aktivně zapojit do kulturního života v Roztokách, předávat své zkušenosti a pořádat zde koncerty – ať už na zámku, v obývacím pokoji, či na zahradě sousedů, anebo třeba v domově Alzheimer. A to vše ve spolupráci s dětmi, aby mohly skrze hudbu šířit radost a štěstí v sobě i ve svém okolí.

Kurz je určen pro děti od 7 let a bude plný lidových písniček, filmových a pohádkových melodií, rytmických hádanek a v neposlední řadě také dechových a pohybových cvičení. Děti budou mít možnost hrát v nejrůznějších komorních uskupeních, a tím se naučí poslouchat jeden druhého a společně tvořit.

Kontakt