Kroužky v květnu a červnu

Otevíráme všechny kroužky, u kterých je to možné. Pokud to jde, učíme venku. Předpokladem navštěvování kroužku je podepsané prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud chodíte do více kroužků, přineste je prosím každému lektorovi. Omlouváme se za administrativní...

Postupný začátek výuky

Chystáme se na postupný začátek učení v ateliérech. S největší pravděpodobností od 11.5. poběží individuální kroužky a kurzy, od 25.5. se přidá výuka v malých skupinkách. Současně se pokusíme kurzy organizačně proměnit tak, aby bylo už od tohoto data...

Ateliér JoE

V ateliéru se snažíme provázet děti na jejich vlastní cestě k estetickému cítění, hodnocení i k porozumění druhým. Seznamujeme je se základními technikami plošné a prostorové tvorby (kresba, malba, grafika, keramika) i s dějinami výtvarného umění....

Barvínek

Kroužek je zaměřen na samotný proces tvoření více než na výsledek. Pracujeme na rozvíjení výtvarného vidění a vnímání, na prohlubování fantazie, na uvědomění si svých pocitů, dojmů a zkušeností a jejich tvůrčímu zpracování pomocí různých výtvarných technik a...