Roztoč Kolečko – tanečně-hudební folklórní kroužek

Nácviky jsou vedeny formou her, pohybové improvizace na živou hudbu či zvuky, rytmických cvičení, taneční průpravy a především výuky lidových písní, her a tanců. Většina repertoáru se váže ke konkrétním okamžikům v roce, proto si povídáme o pověrách a zvycích, učíme se vánoční vinše a koledy, říkačky a tance na masopustní obchůzku, pokřiky a písničky k vynášení smrti a nošení letečka; taneční hry, tance a říkadla se nám hodí k oslavě jara a ke králenské letnicové slavnosti. Všechny tyto zvykoslovné projevy také v příslušném čase doopravdy konáme, a tak můžete průvod krojovaných dětí zahlédnout v roztockých končinách prakticky od zimy do léta. Do našeho repertoáru také patří folklor spojený s řemesly, sezónní prací či hrami na zvířata, na rodinu, na školu.

Cílem je, aby si děti s chutí zazpívaly a zatančily a učily se poznávat lidovou v kulturu, která provázela obyčejný lid především dříve, ale i dnes dobře slouží k společenskému a kulturnímu rozhledu a vlastní identifikaci.

Kroužek je určen pro děti ve věku od 6–7 let do cca 12 let, pro mladší děti s podobným zájmem slouží kroužek Kolíček.

Vedení kroužku

 

 

Královničky na Zahradní slavnosti

Královničky na Zahradní slavnosti

Průvod Královniček s králenskými písněmi a tanci jsme letos spojili se Zahradní slavností. Na Folklórním dvorku v Zaorálkově ulici děti z kroužků Kolečko a Kolíček tančily a zpívaly spolu s cimbálkou Muzička a poté se Královničky vydaly průvodem Roztokami k Havlíčkově ulici ...