Tanlalé – Tvořivá taneční výchova

Děti se tvořivým a hravým způsobem seznamují s kouzelným světem hudby a tance. Učí se především skrze tvořivé taneční hry. Děti jsou vedeny k správnému držení těla a jsou motivovány k vlastnímu tvůrčímu projevu v taneční improvizaci. Věnují se pohybové průpravě, takže lépe ovládají své tělo, poznávají jeho možnosti, učí se hýbat se vědomě a zdravě a v souladu s rytmem a hudbou. Naučí se nejrůznější říkadla, taneční hry, písničky, zvládnou základní taneční kroky.

Kromě nových tanečních dovedností rozvíjejí ve hrách svou představivost a fantazii. Učí se spolupracovat navzájem, pomáhat si a podporovat se, a také citlivě komunikovat prostřednictvím kontaktu, doteku a řečí těla. Starší děti zvládnou koordinačně složitější pohyby, výuka je obohacena o základy technik současného a klasického tance. Naučí se nové taneční kroky a podílejí se na tvorbě choreografií, se kterými se účastní v průběhu roku různých vystoupení. Spolupracujeme s dětmi z ostatních Roztočích kroužků, zejména s folklórními kroužky Kolečko a Kolíček a sborem Rezekvítek.

Kroužek bude probíhat ve dvou skupinách – pro děti ve věku 4-6 a 7-10 let.

Vedení kroužku