Mgr.art. Markéta Pucová

Narodila se v Praze, ale cesty osudu ji dovedly vystudovat tanec na Slovensko. Je absolventkou katedry tance na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Během studií získala stáž na HAMU (taneční pedagogika) a studovala také choreografii v Dartington College of Arts v Anglii.

Markéta učí současný tanec a pohybové kurzy dospělé, tanečníky i netanečníky, vede taneční a hudebně-pohybové kroužky pro děti ve sdružení Roztoč a v Dětském studiu Altík v Praze, a taneční semináře na různých festivalech a přehlídkách scénického tance. Působila také na ZUŠ Kutná Hora.

Základem jejího přístupu k dětem je tvořivá taneční výchova a tvorba ve spolupráci s dětmi. Metodiku staví na základech Labanovy pohybové analýzy, ve které se stále vzdělává díky svému působení v projektech Labanova Ateliéru Bratislava (např. jako lektorka akreditovaného vzdělávacího programu Kreativní tanec pro taneční pedagogy ZUŠ). Její srdcovou záležitostí je taneční improvizace a tvorba představení vznikající v přítomném okamžiku přímo před diváky. Zajímá ji také tanec pracující s energií krajiny jako zdrojem inspirace pro tančící tělo v ní. Vést ostatní k pohybu a tanci, k citlivosti k sobě i k druhým, jí přináší radost. Její každodenní život nyní naplňuje tanec především okolo jejích dětí Vojty a Mariánky.

Kontakt