MgA. Adam Krátký

Performer, pedagog, herec, autor a spoluautor řady představení a performancí. Absolvent DAMU, obor Divadelní tvorba v netradičních prostorech a Herectví na katedře alternativního a loutkového divadla, kdysi studoval filosofii na FF UK.

Podílel se na představeních a peformancích povětšinou v netradičních prostorech (Proměna krajiny, Svátek světla, Chodidlárium, Letec a další), ale i tradičnějších představení pro děti i dospělé (MOMO, Deset-dvacet-Sova, Vlez v les – nový cirkus a další). Hraje v řadě imerzivních představení souboru Pomezí. Ve své tvorbě se zabývá vztahem člověka a krajiny, uměním spolupráce, komunitním uměním, je pro něj důležitý sociální a historický kontext místa, ve kterém pracuje.

Žije v Roztokách, kde spolu s Dorkou Tichou (dříve Krátkou) vede dramaťák pod Sdružením Roztoč. Je občasným lektorem divadelních a site-specific dílen pro středoškoláky a dospělé.

Absolval řadu stáží a workshopů v ČR i zahraničí, mimo jiné u skupiny Handmade parade (UK), v loutkovém divadle Ziráno (HU), workshop Body weather s tanečníkem Frankem van de Venem, sérii pohybových workshopů s Emmanuelle Pépin (FR). Výrazně ho ovlivnili Tomáš Žižka, Miloš Šejn, Howard Lotker, Jana Pilátová a další.

Kontakt